จะเป็น หลอดสั้น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน หลอดนม หลอดชานมไข่มุก เรามีทุกแบบ
หลอดช้อน หลอดชานมไข่มุก
หลอดช้อน หลอดชานมไข่มุก

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา หรือคิดจะสั่งผลิตหลอดบรรจซองนั้น เรามีให้บริการทั้ง หลอดบรรจุซองกระดาษและหลอดบรรจุซองใส ซึ่งสามารถใส่โลโก้ หรือลวดลายลงบนหลอดได้ทุกรายการที่เรามีผลิต

** อยู่ในระหว่างการอัพโหลดข้อมูล **
ข้อมูลจะแสดงเมื่อการอัพโหลดเสร็จสิ้น