Responsive Ad

มีผู้เชี่ยวชาญ คอยบริการ 24 ชั่วโมง

ทุกรายการ เราใส่ใจในการผลิต ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย
ขายหลอดบรรจุซอง
ขายหลอดบรรจุซอง


นี่คือรูปตัวอย่างหลอด ไม่ว่าจะเป็นหลอดตรง หลอดงอ หรือหลอดหักงอ หลอดช้อน
หลอดบรรจุซองพิมพ์โลโก้ หลอดสกรีนโลโก้ หรือ หลอดบรรจุซองฟิล์มใส หลอดบรรจุซองกระดาษ